Na kakšen način sploh deluje hipnoza

Hipnoza velja za vrsto budnega stanja, za katero sta značilni zlasti povečana sugestibilnost in usmerjena pozornost. To pomeni, da hipnotizirana oseba ne spi ter ni nezavestna. Da pa lahko hipnotizer pri svojem subjektu oziroma pacientu ali klientu vzbudi hipnotično stanje, mora uporabiti najrazličnejše tehnike poglabljanja ter indukcije. Šele ko je naša zavest dovolj osredotočena, se lahko doseže spremenjeno stanje pozornosti. Še vedno pa v takšnem stanju lahko slišimo, prav tako naše telesne sposobnosti niso okrnjene.

Pogosto se poleg pojma hipnoza omenja tudi hipnoterapija. Seveda se pojma med seboj razlikujeta in ne gre za povsem isto zadevo. Torej hipnoza je dejanje, ki nas vodi v določeno stanje zavesti, v tako imenovani hipnotični trans. Ko smo v takšni obliki stanja, lahko izvajamo zelo različne stvari. Kontroliramo lahko telesne funkcije, raziskujemo svoj notranji svet in ne nazadnje eliminiramo bolečino.

Kaj pa je hipnoterapija

Pri hipnoterapiji pa se hipnoza uporablja za takšno obliko stanja, v katerem so mogoče učinkovite, hitre pa tudi trajne spremembe. Orodje, da lahko takšne spremembe sploh dosegamo, pa so sugestije. Hipnoza je torej v tem primeru del, ki spremembe lahko naredi še mnogo bolj učinkovite.

Vsekakor pa je treba za hipnozo ali pa za hipnoterapijo izbrati primernega terapevta. V prvi vrsti je najpomembnejši karakter takšne osebe oziroma strokovnjaka. To pomeni, da vam je pogovor z njim povsem prijeten, torej da se z njim dobro ujamete. Morate mu zaupati, ga spoštovati, upati si vprašati ter podobno.

Seveda mora biti hipnoterapevt tudi strokovno ustrezno usposobljen

Čeprav dobra oziroma učinkovito opravljena hipnoza temelji predvsem na tem, da si izberete strokovnjaka, ki se vam osebnostno dopade, pa je prav tako ključnega pomena, da je primerno strokovno usposobljen. Pomembno je, da ima vse potrebne certifikate in da je na primer tudi član mednarodnih hipnoterapevtskih organizacij. Vse to se da preveriti tudi na spletu.